Računarska grafika - grafički dizajn - online kurs

Kurs grafičkog dizajna sastavljen je iz dva dela:

U prvom delu kursa radi se photoshop, kompletan program na osnovnom nivou, a u drugom delu vektorska grafika (adobe ilustrator) + napredni nivo photoshopa, odnosno kombinacija ova 2 programa.

Po završetku ovog kursa polaznici će moći da izvode retuširanje fotografija, dizajniranje, naučiće da koriste razne efekte, uređivaće tekst, izvoditi korekciju boja i tonova i upotrebljavati filtere, takođe će naučiti osnove vektorskog crtanja odnosno izradu logotipa, a na naprednom nivou kombinacijom oba programa biće u mogućnosti da kreiraju izgled web sajtova, aplikacija i user interface-a, kao i štampanog materijala ( plakati, flajeri, vizit karte, itd..).

Drugi, napredni deo, obuhvata primenu savladanih tehnika i alata na praktičnim zadacima.

Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Računarska grafika - grafički dizajn - online kurs:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni, srednji
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena Odjednom – 20.000 din ili u tri mesečne rate po – 8.000 din

Kratak sadržaj kursa


 • Prilagođavanje interfejsa
 • Promena veličine i proporcija slike
 • Uvoz RAW i JPEG fajlova
 • Rad sa Camera Raw
 • Crop i resize
 • Rad sa lejerima
 • Transformacija lejera i podopcije
 • Korišćenje Smart objekata
 • Rad sa lejer maskama i kombinovanje
 • Pravljenje selekcija
 • Adjustment opcija kod lejera
 • Retuširanje portreta, uključujući kožu, zube, kosu i oči
 • Kombinovanje više slika
 • Rad sa filterima
 • Kreiranje teksta, pasusa, i kucanje po zadatom obliku
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!