Programiranje video igara

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: 2D i 3D.

Kroz kurs Programiranje 2D video igara polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa osnovama C#-a i programiranja 2D video igara. Tokom kursa će biti napravljeno više igara različitih tipova.

Kroz kurs Programiranje 3D video igara polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa C++ jezikom i programiranjem 3D video igara.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.Programer video igara:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za 2D kurs Odjednom – 25.200 din ili u tri mesečne rate po – 10.080 din
Cena za 3D kurs Odjednom – 26.400 din ili u tri mesečne rate po – 10.560 din

2D kurs:


  • Pregled kursa, uvod u Unity i instalacija
  • Uvod u C#
  • Unity 2D osnove
  • Unity korisnički ulazi
  • Uvod u alate za crtanje i obradu slike
  • Rad sa Sprite-ovima
  • Animacije
  • Fizika u 2D Video igrama
  • Audio
  • Uvod u kreiranje resursa
  • Praktični primeri

3D kurs:


  • Osnove programiranja u jeziku C++
  • Klase i objekti
  • Desktruktori, Nasleđivanje, Generici
  • Podešavanja Unreal-ovog koriničkog interfejsa
  • Kreiranje projekta
  • Rad sa landscape-om
  • Scene
  • Materijali i podešavanja osvetljenja
  • Podešavanja post-efekata
  • Animacije
  • Audio
  • Blueprint editor
  • Sinematici
  • Akcije i događaji
  • Performanse i optimizacije
  • Pakovanje i distribucija datoteka igre
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!